شرکت بجنورد پلاستیک موفق شد همچون سالهای گذشته عنوان صادر کننده نمونه استانی را در سال 1396 کسب نماید